U zult wel moeten

U zult wel moeten

De samenwerking tussen Gemeenten en Zorgverzekeraars is een belangrijk speerpunt van Rutte 2. De parallelle werelden van Zorgverzekeraars met hun verzekerden en Gemeenten met hun burgers moeten gaan samenwerken.

DE INKOOPPRAKTIJK weet uit ervaring dat samenwerken tussen beide partijen een “hell of a job” is, waarbij cultuur en over grenzen heen durven stappen essentieel is om een maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Dit proces kan de inkooppraktijk versnellen omdat het de klappen van de zweep kent vanuit haar ervaring.

DE INKOOPPRAKTIJK biedt haar expertise aan in het vormen van samenwerkingsverbanden tussen Zorgverzekeraars en Gemeenten. Zodat zowel Zorgverzekeraars als Gemeenten samen versneld stappen kunnen zetten om tot betere samenwerking te komen, wat resulteert in baten voor de verzekerden/ burger.

DE INKOOPPRAKTIJK heeft nieuwe modellen ontwikkelen die de samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten ondersteunt.