PRODUCTEN:

DE INKOOPPRAKTIJK Adviseert gemeenten op het gebied van  Strategische, Tactische en Operationele inkoop  binnen de WMO (velden jeugdzorg, AWBZ begeleiding/ dagbesteding en Welzijn/ Wet Langdurige zorg en zorgverzekeringswet).