Professionele inkoop voor alle transities

Professionele inkoop voor alle transities

Waarom willen wij gemeenten ondersteunen?

 

Gemeenten hebben de kans om de ondersteuning voor hun burgers anders te organiseren.

DE INKOOPPRAKTIJK heeft de overtuiging dat alle gemeenten baat kunnen hebben bij de diensten van de inkooppraktijk. De transities zijn inhoudelijk en financieel zo ingrijpend, dat ook de inkoop radicaal en vernieuwend moeten worden vormgegeven door gemeenten wil men de beoogde doelstellingen en veranderingen realiseren. Wij kunnen Gemeenten ondersteunen door nieuwe inkoop-, subsidie-, en organisatiemodellen te ontwikkelen.

 

onze visie

DE INKOOPPRAKTIJK is een professionele inkooporganisatie dat zich richt op de professionele Inkoop van de transities AWBZ en JEUGDZORG door gemeenten.

DE INKOOPPRAKTIJK ziet de druk bij gemeenten om de transities goed beleidsmatig neer te zetten. Er is echter nog onvoldoende aandacht voor de professionalisering van Inkoop, waardoor gemeenten het risico lopen hun inhoudelijke doelstellingen niet te bereiken. Hierin kan de inkooppraktijk ondersteunen.

DE INKOOPPRAKTIJK kan vanuit een onafhankelijke positie adviseren en ondersteunen in de innovatieve ontwikkeling van een professionele en doelmatige inkoop.

DE INKOOPPRAKTIJK ontwikkelt het tactische en operationele beleid op basis van strategische visies en kan deze uitvoeren of overnemen.

DE INKOOPPRAKTIJK levert diensten vanuit de ervaring van de praktijk van alledag. Waarbij wij de overtuiging hebben dat vanuit het inkopen van goede kwaliteit een goede prijs ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

DE INKOOPPRAKTIJK helpt gemeenten bij het proces om inkoop als volwaardige business unit binnen gemeenten te organiseren. Vaak is beleid leidend en inkoop volgend. Door Inkoop anders te positioneren kan inkoop de maatschappelijke veranderingen sturen.

DE INKOOPPRAKTIJK heeft jarenlange ervaring in het inkopen van AWBZ zorg en heeft een enorme specialistische, inhoudelijke, financiële en beleidsmatige  kennis. De Inkooppraktijk heeft onder meer aan de basis gestaan van de visie en organisatie van wijknetwerken bij VGZ.

DE INKOOPPRAKTIJK heeft een grote inhoudsdeskundigheid op AWBZ- inkoop, nieuwe inkoopmodellen, financieringsvraagstukken, 2B aanbestedingen en op de beleidsmatige kant van zorg-welzijn.

DE INKOOPPRAKTIJK biedt inkooptrainingen voor uw medewerkers/ambtenaren, waarin theorie en praktijkervaring ervoor zorgen dat uw personeel de rol van inkoper snel in en professioneel in kunnen vullen.

DE INKOOPPRAKTIJK heeft een groot netwerk in de zorg en is no-nonsense. De inkooppraktijk levert inhoudelijke kwaliteit voor uw inkoopprofessionalisering.

 

inkoop 2 bollen